Court & Corten House, Austin, Texas, 2012-2015
       
     
Pemberton Heights House, Austin, Texas, 2015-2016
       
     
Barton Parkway House, Austin, Texas, 2012-2014
       
     
Contemporary 'Dog-Trot', Austin, Texas, 2015 -
       
     
Neighborhood Masterplan, Austin, Texas, 2015 -